Skip to main content

294 miljoner går till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 15:37 CEST

Fortes styrelse beslutade den 25 september 2014 att bidra med 294 miljoner till forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer.

– Söktrycket ökade något i år, säger Lars Wärngård, programchef. Det kom in1 056 ansökningar, vilket innebär en ökning med ungefär tre procent mot förra året. Av ansökningarna gick 286 vidare i ansökningsprocessen.

Styrelsen beslutade, utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet, att bevilja medel till 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer. Av de som sökt internationella postdoc-bidrag fick 10 postdoktorer tilldelning. Totalt fördelades 294 miljoner. Det innebär att beviljandegraden för projekt ligger kvar på 8 procent – 53 procent till kvinnor och 47 procent till män.

Lista över samtliga projekt som Forte har beviljat bidrag: http://www.forte.se/bidragsbeslut

För ytterligare information kontakta:
Lars Wärngård, programchef
Tel 08-775 40 91, mobil 073-074 53 97
E-post lars.warngard@forte.se

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy