Skip to main content

FAS satsar på forskning om jobb, trygghet och hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 17:28 CET

Annie Rosell
annie.rosell@fas.se
Tel: 08-775 40 96


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar för 2007 ut över 75 miljoner kronor till mer än etthundra nya forskningsprojekt om jobben, tryggheten och hälsan i Sverige. Totalt avsätter forskningsrådet drygt 200 miljoner under en treårsperiod.

De projekt som får pengar av FAS omfattar allt från miljömedicinska effekter på människan till arbetsmarknadens förändrade villkor.

– Projektfloran är mångskiftande. Det finns flera nya projekt om riskfaktorer för hälsa, exempelvis hur mat och motionsvanor påverkar barns hälsa liksom sambandet mellan kostkvalitet och dödlighet hos kvinnor. Arbetsmarknadsstudier som fått bidrag omfattar till exempel organisation & ledarskap, segregation och arbetsmarknadsreglering, säger
Kenneth Abrahamsson, FAS programchef.

Ytterligare projekt som fått pengar tittar på om det går att skapa en uthållig jämställdhet. I ett annat studerar man arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

www.fas.se/nyabidrag finns en lista över samtliga projekt som fått bidrag.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se Org.nr: 202100-5240

Referenslänk:
http://www.fas.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy