Skip to main content

Företagshälsovård får ett lyft som forskningsfält

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 17:15 CET

FAS och ”Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård” satsar gemensamt på att lyfta företagshälsovård till ett eget forskningsområde. Forskningen riktas in dels på förebyggande och rehabiliterande insatser i vården, dels på att höja företagshälsovårdsutbildningens kvalitet. Resultaten ska gagna såväl arbetsorganisation som individ. Det sker 2011 med anslag till en professur, två forskningsprogram och forskarnätverk.

Bakgrunden till satsningarna är regeringens uppdrag till FAS i den forskningspolitiska propositionen 2008 att överväga ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom företagshälsovård. Dels finns det ett starkt behov att utveckla kunskapen om hur företagshälsovården ska kunna fungera på bästa sätt, dels gäller det att möta nya kunskapsbehov i arbetslivet.

FAS styrelse ställer sig bakom den enhälliga expertgruppens förordande att ge professuren till Irene Jensen vid Karolinska Institutet (KI), Solna-Stockholm. Professuren finansieras i tre år och kan förlängas i ytterligare tre år. Professor Jensen leder idag interventions- och implementeringsforskning inom folkhälsovetenskap vid KI. Hon kommer även leda ett av två forskningsprogram som finansieras av FAS. Det andra programmet leds av docent Ewa Wigaeus Tornqvist vid Ergonomiavdelningen på KTH. Nätverken leds dels av professor Magnus Svartengren, KI, dels av Med. dr Margareta Torgén, Uppsala universitet.

Professor Irene Jensen:
– Det är oerhört spännande att få den första professuren i företagshälsovårdsforskning. Företagshälsovården är en mycket viktig aktör inom folkhälsoarbetet. Det inkluderade arbetslivet och arbetets betydelse för hälsan är otvetydig och där har företagshälsovården en viktig roll. Samarbete mellan akademin och praktiken i företagshälsovårdsarbetet är en högpotent modell som har en potential att ge effekter – både på arbetshälsa, företagens produktivitet och den samhällsekonomiska utvecklingen.

Efter att Arbetslivsinstitutet avvecklades är det nu istället universitet och högskolor som ska ansvara för utbildningen inom företagshälsovård. Behovet av evidens- eller forskningsbaserade strategier inom det multidisciplinära området Företagshälsovård är stort. Avsikten är att skapa möjligheter att bedriva klinisk relevant forskning, att integrera vetenskapliga rön i utbildningen inom området och att utveckla metoder och verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö och hälsa för människor.

Lista över samtliga projekt och programstöd som beviljats bidrag: www.fas.se/bidragsbeslut


För ytterligare information kontakta:

Erland Hjelmquist, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-859 25 54
E-post: erland.hjelmquist@fas.se

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet

som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja
människors arbetsliv, hälsa och välfärd.


Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.seForskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se - www.fas.se - org.nr: 202100-5240

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera