Skip to main content

Forte stärker arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 16:23 CEST

Hur påverkas din hälsa, din familj och din arbetsinsats av olika typer av anställningsformer? Hur skapas förutsättningar för att arbeta hela livet? Och hur hanteras konflikter när de uppstår på jobbet?
Nu satsar Forte 200 miljoner kronor på att stärka arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv.

Hur arbetslivet utformas är avgörande för samhällets utveckling. Det påverkar såväl individen som samhället i stort. Därför behövs mer kunskap för att lättare kunna hantera de utmaningar som finns på området.

I utlysningen ” Arbetslivets utmaningar” efterfrågades forskning som ska leda till ökad inkludering av underrepresenterade grupper i arbetslivet, hur villkor och förutsättningar för att organisera och utföra arbete kan förbättras, hur arbetslivet kan anpassas till demografiska förändringar och hur förekomsten av hot och våld i arbetslivet kan minska.

Utlysningen är en del inom ramen för det nationella programmet om arbetslivsforskning som Forte ansvarar för. Totalt inkom 140 ansökningar i utlysningen. Av dem beviljas nu 7 program, 19 projekt och 4 nätverk medel på totalt 200 miljoner kronor fördelat på de tre bidragsformerna.

 - Den forskning som vi nu beviljar finansiering svarar väl upp mot de behov vi sett. Nu stärker vi de här forskningsområdena och är samtidigt med och förbättrar förutsättningarna för framtidens arbetsliv, säger Thomas Jacobsson, programansvarig Forte.


- Genom den här satsningen stärker vi inte bara arbetslivsforskningen långsiktigt utan bidrar också till en god samhällsutveckling. Mer forskning och ny kunskap är därför angeläget, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.


Exempel på forskning som får finansiering:

Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning
Martin Harling vid Göteborgs universitet ska samla svenska och internationella forskare för att kraftsamla kring de ensamkommande barn och ungdomars situation i Sverige och hur de kan etablera sig på arbetsmarknaden.


Negativ social utsatthet på jobbet. Organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder

Michael Rosander vid Linköpings universitet ska studera vilka grupper som utsätts för hot, våld, diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning på arbetsplatsen och hur arbetsplatsen ska organiseras för att underlätta för de drabbade och få dem att må bättre.


En jämlik arbetsmarknad i praktik och teori
Johanna Rickne vid Stockholms universitet ska arbeta för att skapa en mer jämlik arbetsmarknad för kvinnor, äldre, utrikes födda och transgender. Genom att samverka med organisationer och företag utvärderas hur jobbannonser och online plattformar på arbetsförmedlingen bör utformas för att bidra till en mer jämlik rekrytering.

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet om arbetslivsforskning, som du kan läsa mer om här

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.