Skip to main content

Forte stärker forskningen inom äldreområdet med 30 miljoner kronor för 2017-2019

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 10:53 CEST

- Det ökande antalet äldre innebär stora utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Därför ser vi ett stort behov av att stärka forskningen på det här området, säger Cecilia Odelstierna, forskningssekreterare på Forte, med anledningen av att Fortes styrelse beslutat att bevilja 6 forskningsprojekt medel på totalt 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019.

Forte har ett särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning inom åldrande och hälsa. I våras utlystes treåriga projektbidrag. 113 ansökningar bedömdes i processen. Nu har Fortes styrelse beslutat att 6 projekt ska beviljas medel.

Utlysningen avsåg följande teman:
- forskning för att främja kvinnors och mäns aktiva och hälsosamma åldrande
- forskning om hur äldreomsorgen ska utformas på bästa sätt
- forskning om innovativ användning av ny teknik i de äldres vardag och utveckling av nya metoder
- forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre
- forskning om vård för äldre med sammansatta behov

I utlysningen betonades vikten av att planera forskningen tillsammans med relevanta målgrupper, såsom anhöriga, beslutsfattare och profession.

- På det sättet kan vi säkerställa att forskningen verkligen kommer de äldre till nytta. Det är också ett sätt att göra det enklare att implementera forskningsresultaten i organisationer och verksamheter, säger Cecilia Odelstierna.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.