Skip to main content

Sök FAS journaliststipendium!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 15:12 CEST

FAS utlyser journaliststipendier i syfte att öka intresset för och kunskapen om de forskningsområden som FAS finansierar. Stipendiesumman är 40 000 kronor och riktar sig till både frilansande och journalister med en anställning. Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2013.

Stipendiet ska bidra till en kvalificerad bevakning av forskningen och öka den ömsesidiga förståelsen för forskarens och journalistens arbetsvillkor.

Journalisten får genom stipendiet möjlighet att tillbringa tid vid svenska universitet/högskolor, där man bedriver forskning finansierad av FAS. Det skulle kunna innebära att journalisten följer forskning som bedrivs i mer än ett projekt. Huvudsyftet ska vara att fördjupa kunskapen inom det valda forskningsområdet. Journalisten tar kontakt med lämplig forskningsinstitution och får en bekräftelse därifrån innan ansökan skickas till FAS.

I Projektkatalog finner du de FAS-finansierade projekten.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, initierar och finansierar grundforskning och behovsmotiverad forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom hälsa, arbetsliv och välfärd. FAS har ett nationellt samordningsansvar av forskning inom socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, funktionshinder, internationell migration och etniska relationer, barn och ungdomar och äldre.

Ansökningsblankett och anvisningar finns på FAS webbplats.

 

 

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning för att främja människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Annie Rosell, pressansvarig, tel: 08-775 40 96, 070-648 85 71, annie.rosell@fas.se
FAS, Box 894, 101 37 STOCKHOLM, tel: 08-775 40 70, fas@fas.se
www.fas.se organisationsnummer 202100-5240.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy