Skip to main content

Stor satsning på vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 11:00 CET

FAS satsning på vårdforskning kommer främst att finansiera ansökningar med koppling till vård- och omsorgsverksamhet och den tvärvetenskapliga karaktären ska bejakas.

Det finns behov av att stärka såväl vårdforskningens vetenskapliga bas som dess koppling till hälso- och sjukvårdens behov. Inom den praktiknära forskningen innebär det bland annat att ny kunskap ska kunna komma till användning snabbare i vård och omsorg och hälsofrämjande verksamhet.

– Vi är övertygande om att detta öppnar möjligheter för innovativ vårdforskning, säger Lars Wärngård, programchef på FAS. Det känns mycket stimulerande att FAS nu är en viktig långsiktig finansiär inom området.

Satsningen på forskning inom åldrande och hälsa sker för att möta den demografiska förändringen med en allt äldre befolkning. Arbetslivet utvecklas och förändras så att fler har möjlighet att arbeta längre. Vi behöver även mer kunskap om äldres levnadsvillkor och vardagsliv och hur det påverkar ett aktivt åldrande.

– Dessa insatser är exempel på bredden i den tvärvetenskapliga forskning om människor och människors villkor som är ett kännemärke för FAS, säger Erland Hjelmquist, huvudsekreterare på FAS.

Genom FAS nya uppdrag utökas det tvärvetenskapliga samarbetet inom vårdforskning och hälso-folkhälsoforskning, som kan bidra till att höja den vetenskapliga kvaliteten. Det finns också en tydlig ambition att forskningsresultat kombineras på nya sätt och att de kommer samhället till del.

FAS uppdrag träder formellt i kraft när riksdagen antagit regeringens proposition 2012/13:30.

Mer om utlysningarna inom vårdforskning och inom åldrande och hälsa

För ytterligare information kontakta:

Lars Wärngård, programchef FAS
lars.warngard@fas.se, tel: 08-775 40 91, mobil: 073-0745397.

För information om ansökningar kontakta:

Carin Håkansta Åldrande och hälsa
Cecilia Odelstierna Vårdforskning

FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Annie Rosell, pressansvarig, 08-775 40 96, 070-648 85 71, annie.rosell@fas.se
FAS, Box 894, 101 37 Stockholm, 08-775 40 70, fas@fas.se
www.fas.se organisationsnummer 202100-5240.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy