Skip to main content

Uppdrag i konfliktzon. Utbildning för skrivande journalister och fotografer

Evenemang

15
MAY
-   -
Bäste redaktör! Internationell verksamhet är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. Svenska journalister verkar sedan länge i oroshärdar runt om i världen, med de risker för den personliga säkerheten detta kan innebära. Våra förband utomlands och svenska journalister har många kontakter med varandra. Under temat ”Uppdrag i konfliktzon” anordnar Försvarsmakten en utbildning för journalister/fotografer i Karlsborg den 15 – 18 maj i regi av Försvarsmaktens Överlevnadsskola. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för de omständigheter och prövningar som kan drabba den utsände i en obekant och farofylld miljö. Sedan starten 1997 har ett 80-tal journalister/fotografer genomgått utbildningen. Programmet innehåller moment där deltagarna själva deltager praktiskt, exempelvis: o Gisslanmoment med fångförhör o Eskorttjänst - uppträdande vid vägspärr o Mine awareness – att undvika, eller i värsta fall ta sig ur minerat område o Sjukvårdstjänst - att ta hand om skadad kamrat o Överlevnad – göra upp eld, anlägga bivack och skaffa drickbart vatten o Vapenverkan – kunskap om svenska och utländska vapen o Undsättning - marin överlevnad/räddning Förkunskaper, typ fullgjord värnplikt, är inte nödvändig. Antal platser är cirka tio. Anmälan görs direkt till Försvarsmaktens överlevnadsskola senast den 21 april 2006. Kurskostnad 3 600 kr. Mat och logi ingår. Diplom efter fullgjord utbildning. Kontaktpersoner: Mariette Kjellberg Sven-Åke Haglund Tel 0505-45 1840 Tel 08-788 8554 (070-565 0489) Fax 0505-45 1849 Fax 08-788 8866 Mail: överlevnadsskolan-k3@mil.se Mail: sven-ake.haglund@mil.se