Skip to main content

700 hemvärnssoldater övar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 17:19 CEST

Måndagen 1 september till söndagen 7 september övar cirka 700 hemvärnssoldater på olika platser i centrala Stockholm. Övningen, Rikshemvärnschefens insatsövning, genomförs årligen och är ett sätt för Försvarsmakten att öva skydd, bevakning och försvar av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur.

Under övningen bär soldaterna vapen och stridsutrustning. Skottlossning med lös ammunition genomförs vid vissa övningsmoment, i huvudsak under lördagen.

Platser som berörs av övningen är bland annat Ursvik, Karlbergs strand, Gröndal och Telefonplan. I anslutning till dessa platser bygger man från och med torsdagen ut posteringar där civila fordon och fotgängare kan komma att stoppas för kontroll. Livgardet har informerat om detta via postutskick till berörda postnummerområden och kommer även att ha informatörer med gul väst på plats när det skjuts med lös ammunition. Militär personal kommer även att synas på andra platser, bland annat under transporter. Totalt ingår ett 70-tal militära fordon i övningen.

Övningen leds av Livgardesgruppen och deltagande hemvärnsförband leds av Militärregion Mitt som är ett krigsförband med uppgift att leda insatser inom regionens sju län i hela konfliktskalan – från fred till kris och krig. Militärregion Mitt, som tillhör Livgardet, samordnade bland annat Försvarsmaktens stöd under skogsbranden i Västmanland. Förutom Livgardet deltar även insatskompanier från Linköping, Trollhättan och Amfibieregementet.

Tillfälliga avspärrningar kan förekomma i samband med övningen. Övningen övervakas av militära övningsledare som bär blågula band eller gul väst. De som vill veta mer om Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna är välkomna till Kungsträdgården på spå lördag 6 september då det genomförs ett rekryteringsevent mellan klockan 11.00 och 16.00. Information kommer även att finnas på www.forsvarsmakten.se/livgardet och www.facebook.com/livgardet

För mer information, ring informatör Björn Westerdahl, 070-552 97 18, övningsledaren major Magnus Gerhardsson, 070-896 19 53 eller mark- och miljöansvarig löjtnant Pontus Dahlström, 0708-97 96 04.

Livgardet är ett av Sveriges största militära regementen med anor sedan 1521. Det är en växande och modern arbetsgivare med många spännande och utmanande yrken. Mest känt är regementet kanske för de blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten. Men Livgardet svarar även för utbildning och träning av militär och civil personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Utöver detta tränar och utbildar vi hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar.  13. Säkerhetsbataljon arbetar nationellt och internationellt mot säkerhetshot och terrorism och 7. Manöverbataljon är inriktad på strid i bebyggelse och markstrid.

För mer information se www.forsvarsmakten.se/livgardet