Skip to main content

Afghanistanveteran får Natomedalj för tapperhet i strid

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:30 CEST

Under en operation i Afghanistan 2010 hamnade Niklas Rosén och hans förband i extremt hårda strider. Under svår beskjutning, och med fara för sitt eget liv, undsatte han kamrater vars fordon hade skjutits sönder av fienden. De hårda striderna kom att kallas ”sexdagarskriget” och Natos medaljmotivering är: ”extraordinary courage under fire”.

Medaljen delas ut i samband med firandet av veterandagen den 29 maj på Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Dessutom sker utdelning av Försvarsmaktens medaljer Sårad i strid och Förtjänstmedalj i silver utan svärd.

Media inbjuds till veterandagen och möjlighet finns att prata med både ÖB Sverker Göranson, Försvarsminister Karin Enström, Niklas Rosén och Karl-Olof Fransson, ordförande för FN-veteranerna Kongo.

Hålltider på veterandagen:

14.00 samling vid trappan framför entrén till Sjöhistoriska museet. Möjlighet att prata med ÖB Sverker Göranson och försvarsminister Karin Enström.

14.30 - 15.45 (cirka) Veterandagsceremoni vid Sveriges nationella veteranmonument Restare på gräsplanen framför Sjöhistoriska museet. Medverkan av Kung Carl XIV Gustaf, vice statsminister Jan Björklund, försvarsminister Karin Enström, ÖB Sverker Göranson med flera.

15.50 (cirka) Direkt efter veterandagsceremonin uppmärksammar vi särskilt våra Kongoveteraner då det i år är 50 år sedan Sveriges första stora FN-insats avslutades. Kongoveteranerna samlas framför Sjöhistoriska museet för att hedras av ÖB Sverker Göranson. I samband med detta finns möjlighet för media att prata med Karl-Olof Fransson, ordförande för FN-veteranerna Kongo, och Niklas Rosén.

09.00-18.00 (paus under ceremonin) Försvarsmakten och övriga deltagande myndigheter och organisationer visar upp sin verksamhet på Gärdet invid Sjöhistoriska museet och i vattnet nedanför veteranmonumentet. Möjlighet att titta på exempelvis Helikopter 16 Black Hawk, stridsfordon 90, stridsbåt 90, polishelikopter, sjöövervakningsfartyg och ”vita bussar”.

Vid eventuella frågor kontakta: Försvarsmaktens presschef Philip Simon på 0733-260312 eller kommunikationsansvarig veterandagen Lena Parkvall, 0702-478 478.

Ingen föranmälan krävs, men för inpassering i pressfållor vid ceremonin krävs presslegitimation.