Skip to main content

Armén övar på full bredd

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 17:01 CEST

Nu är Arméövning 2015 igång, en av de största övningar som genomförts inom armén sedan värnpliktstiden. I övningen deltar drygt 4000 soldater från 23 förband i hela landet. Syftet med övningen är öka markstridskrafternas förmåga att tillsammans med flygstridskrafter slå en kvalificerad motståndande. Övningen är ett viktigt steg i att öka  den nationella försvarsförmågan för att kunna försvara Sveriges gränser.

- Övningen är kulmen på en längre övningsserie där förbanden successivt har byggt upp sin förmåga att agera tillsammans. Nu är det dags att fokusera på helheten och därmed ta ett stort kliv framåt när det gäller brigadförmåga, säger överste Michael Nilsson, chef för Markstridsskolan och ansvarig övningsledare.

Övningen genomförs i områdena kring Motala/Kvarn, Skövde och Karlsborg och är till del samordnad med Flygvapenövningen som genomförs under samma tidsperiod.

Media hälsas välkomna att följa övningen under torsdagen den 27 augusti.

Tid: klockan 1100-1500

Plats: Markstridsskolan i Kvarn, Borensberg.

Övrigt: Under dagen finns möjlighet att följa markförband i full aktivitet på övningsområdena utanför Kvarn. Det kommer också finnas möjlighet till intervju med soldater och ansvariga i övningsledningen. Oöm klädsel för utomhusbruk rekommenderas.

Anmälan: Senast torsdagen den 27 augusti klockan 08.00 till Försvarsmaktens informationsstab på adress: info@mil.se 

Vid eventuella frågor:

Mediakontakt Arméövningen: Jan Bohman, Informatör Arméövning 2015, 073-448 80 08

Informationsansvarig under övningen: Caroline Segerdahl, 072-353 78 53, caroline.segerdahl@mil.se

Mer information på:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/armeovning-2015/