Skip to main content

Bristande stabsarbete försenade campen i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:56 CET

Datum: 20061122 nr 53/06


Brister i stabsarbetet försenade bygget av den nya svenska campen i Afghanistan med sex till åtta månader. Det står klart sedan den av ÖB tillsatta ansvarsutredningen nu lämnat sin slutrapport.

- Campen hade i egentlig mening inte påbörjats när den skulle stått färdig. Arbetet försenades sex till åtta månader, säger försvarsmaktens utredare, brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg. Det allvarligaste och den viktigaste orsaken till förseningen är att det inte gavs klara direktiv och order från strategiledningen, men det är mycket viktigt att komma ihåg att det här inte har haft någon betydelse för soldaternas säkerhet. Den har varit tillfredsställande.

Dåvarande chefen för högkvarterets strategiledning, generallöjtnant Claes-Göran Fant, säger:
- Det är mitt ansvar, jag drev inte på tillräckligt hårt i stabsarbetet och det var därför bygget blev försenat. Det finns en rad olika orsaker till att det blev så, men ansvaret är mitt.

ÖB, general Håkan Syrén, tillsatte utredningen i september i år för att klarlägga hur campbygget för det svenska förbandet i Afghanistan planerats och hur det genomfördes. En viktig uppgift för utredaren har varit att klarlägga ansvarsfrågan.
ÖB har tagit emot utredarens rapport och konstaterar nu att det viktiga är att dra lärdomarna av det inträffade.
- Jag har själv följt förbättringsarbetet och nu har vi en bra camp med acceptabel säkerhet för vår personal, säger ÖB.

Utredningen finns i sin helhet på www.mil.seFör mer information:
Kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning: telefon: 08-788 88 88
Besök vårt pressrum på www.mil.se/pressFörsvarsmakten
Adress: 107 85 STOCKHOLM
Telefon vx: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Webbplats: www.mil.se