Skip to main content

Fast luftvärn på Gotland - pressträff med ÖB i Visby, måndag morgon 09:15

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 08:30 CEST

Från och med 1 juli har stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av Luftvärnssystem 23. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. Systemet tillför därmed också en ökad regional luftförsvarsförmåga. Beslutet togs av ÖB personligen och är en viktig del i Försvarsmaktens fortsatta tillväxt.

­ – Gotland är ett militärstrategiskt viktigt område. Genom sin geografiska placering medför ön väsentliga militära fördelar avseende skydd och kontroll av sjöfart, luftkontroll över Östersjön och möjlighet att basera militära förband och förmågor. En bibehållen och stabil säkerhetssituation på och runt Gotland är viktigt för alla länder i Östersjöregionen, säger ÖB Micael Bydén.

Dagens system är svenskt och konstruerat av Saab och består av en spaningsradar, PS 90, samt en eller flera eldenheter. Den effektiva räckvidden på roboten uppgår till cirka 15-20 kilometer. Systemet kan ha två robotar i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach.

­ – Arbetet med att ta fram systemet har skett i nära samverkan med svensk industri och FMV, vilket visar på ett nationellt ansvarstagande för försvaret av Sverige. Åtgärderna är en snabb lösning för att ”här och nu” kunna möta en ökad hotbild. Det ersätter dock inte behovet av framtida nya luftvärnssystem, utan fyller ett initialt behov av luftvärnsförmåga, säger ÖB Micael Bydén.

Media inbjuds att se ett grupperat system samt möta ÖB, arméchefen och chefen P18.

Tid: 1 juli klockan 09.15-10.00

Plats: Visby hamn, norra vågbrytaren

Övrigt: Ingen föranmälan krävs men presslegitimation behövs för att komma in på området. Möjlighet till enskilda intervjuer finns.

Vid eventuella frågor kontakta presschef Philip Simon på 0733 – 26 03 12.