Skip to main content

FMV utvecklar nästa generations radar med Italien

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:52 CET

FMV har idag tecknat avtal gällande den fortsatta utvecklingen av framtida integrerade radar, telekrig och kommunikationsfunktioner

FMV driver, på uppdrag av Italiens och Sveriges Försvarsmakter, ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla nästa generations integrerade radar, telekrigs och kommunikationssystem med flerfunktions förmåga. Systemet ska bygga på s.k. AESA teknik som är en ny aktiv antenn teknik.

I dag har FMV tecknat avtal med företagen Selex Sistemi Integrati S.p.A, Elettronica S.p.A samt Saab Microwave Systems AB gällande nästa fas i detta utvecklingsarbete. Dessa företag ingår i ett konsortium, som leds av Selex SI, och som till 2010 har till uppdrag att utveckla konceptet till en demonstrator för att kunna påvisa realiserbarheten.

– Tack vare ett mycket bra och kreativt arbetsklimat mellan projektgrupperna i respektive land ser vi mycket positivt på det fortsatta samarbetet, säger Anders Fredlund, FMV projektledare i en kommentar.

Målet med fas två, som dagens avtal gäller, är att definiera ett koncept som ger flerfunktionalitet d v s där radar, telekrig och kommunikationsfunktioner kan verka i samma system, samtidigt. Konceptet ska kunna användas på olika plattformar (mark, sjö, luft) och i olika konfigurationer. Detta ställer krav på flexibilitet vad gäller att anpassa storleken till aktuell plattform. Fas två omfattar även systemstudier utifrån Italiens och Sveriges operativa behov.

Nästa steg i utvecklingen, efter 2010, är tänkt att innehålla utveckling av en funktionsmodell för realistiska verifieringar.


För frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta Anders Fredlund, projektledare FMV, mobil 070-682 53 18 eller FMV pressansvarig, Ulf Lindström, mobil 070-982 63 96.