Skip to main content

Försvarskonferens i Skövde

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 15:21 CEST

Den 8-9 april anordnas en Försvarskonferens i Skövde med fokus på aktuella frågeställningar inom totalförsvaret. Det är sjunde året i rad som Försvarsmaktsråd Skaraborg arrangerar konferensen.

Konferensen inleds med ett föredrag om gråzonsproblematik och hotbilder. Det hålls av biträdande säkerhetspolischefen från Säkerhetspolisen, SÄPO, och chefen för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

Både Försvarsmakten och övriga aktörer i samhället har totalförsvaret högt upp på agendan. Under konferensen håller chefen för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning ett anförande tillsammans med chefen för avdelningen för utveckling av samhällsskydd, vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den efterföljs av en paneldiskussion med flera företrädare från våra militärregioner och representanter från civilförsvaret.

En annan stor del handlar om personalförsörjningen av det civila försvaret, till exempel förstärkningsresurser i form av frivilliga försvarsorganisationer, varav flera medverkar under konferensen. Chefen för Hemvärnets Stridsskola, HvSS, och armétaktisk chef samt räddningschefen brandkåren norra Dalarna håller var sitt anförande på temat.

Två pågående utredningar inom totalförsvaret kommer också att presenteras. Den ena handlar om näringslivets roll inom totalförsvaret och den andra behandlar hälso- och sjukvårdens beredskap.

Under dag två kommer de försvarspolitiska företrädarna, från alla riksdagspartier, att redogöra för sitt arbete med fokus på försvarsinriktningsbeslutet 2020 som presenteras i maj.

Utöver själva konferensen arrangeras en utställning med frivilliga försvarsorganisationer på Arena Skövde. Konferensen webbsänds, med undantag av samtalsgrupperna, på www.forsvarsmaktsrad.se

Media erbjuds att närvara vid konferensen på Arena Skövde.

  • Ni är välkomna att följa konferensen i sin helhet. Hållpunkter och tider hittar ni på webbplatsen https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens/program-forsvarskonferens-19/
  • Möjlighet finns att tala med representanter ur Försvarsmaktsråd Skaraborg vid lunchavbrottet under dag 1 (klockan 12.30). 
  • Anmälan till info-p4@mil.se med namn, media och vilken tid ni kommer närvara. Meddela om det är någon speciell föredragshållare ni önskar att få tala med så försöker vi lösa det i mån av tid och möjlighet hos föredragshållarna.

Arrangör för Försvarskonferensen är Försvarsmaktsråd Skaraborg, det vill säga de militära förbanden i området (Skaraborgs regemente, Trängregementet, Skaraborgs flygflottilj, Livregementets husarer och Markstridsskolan) tillsammans med Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner. För frågor och anmälan: Jessica Dahlberg, kommunikatör, tfn: 073-427 26 67, e-post: info-p4@mil.se