Skip to main content

Försvarsmakten instiftar råd för samverkan med näringslivet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 10:00 CEST

ÖB har beslutat att etablera ett råd för samverkan mellan Försvarsmakten, näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Idag fredag har rådet sitt uppstartsmöte.
Ordförande för rådet är Jan Nygren, Saab.

Övriga ledamöter är; Birgitta Isaksson Perez, Arbetsgivarverket, Sture Nordh, TCO, Michael Treschow, Ericsson, Marcus Wallenberg, Investor, Svante Bergh, Ericsson Microwave Systems, Anna Ekström, SACO, Sören Gyll, H & B Advisors, Lars Isaksson, Landstingsförbundet, Björn Körlof, Pliktverket, Britta Rundström, Kommunförbundet/Landstingsförbundet, Eva Srejber, Riksbanken, Magnus Söderström, Mälardalens Högskola, HG Wessberg, Svenskt Näringsliv, Lars-Erik Roos, SROF och Michael Zell, Handelsbanken.

Utan de civila arbetsgivarnas förståelse och stöd för Försvarsmaktens verksamhet och uppgifter kan inte Försvarsmakten personalförsörja sina uppdrag på effektivt sätt. Det tydligaste exemplet är de internationella insatserna. En förutsättning är därför att kunskapen om systemet med reservofficerare, värnpliktiga och frivilligpersonal ökar.

Det nyinstiftade rådet ska utgöra ett stöd för Försvarsmakten och fungera som ett samarbetsorgan mellan Försvarsmakten, näringsliv, organisationer och offentlig sektor.

Målet är att skapa förståelse och förutsättningar hos de civila arbetsgivarna för de olika krav som blir följden av Försvarsmaktens uppgifter, inte minst den internationella verksamheten. Lika viktigt är att öka Försvarsmaktens förståelse för den civila sektorns behov.

Låg kunskap om Försvarsmaktens uppgifter
Försvarsmaktens egna undersökningar visar på en stor okunskap bland den svenska allmänheten vad gäller Försvarsmaktens breddade uppgifter och nya inriktning. Även näringsliv och offentlig förvaltning lider brist på kunskap om vad Förvarsmaktens roll och uppgifter har för inverkan på den egna organisationen.

Ett exempel på ett område som rådet ska arbeta med är personal som tjänstgör i utlandsstyrkan eller ingår i något av de insatsförband som står i beredskap och som med relativt liten förvarning måste lämna sin ordinarie tjänst under en tid. I takt med att de internationella engagemangen ökar blir det allt viktigare att arbetsgivarna har kunskap om detta.

Vill du prata med Jan Nygren om rådets uppgifter?Kontakta Försvarsmaktens Informationscentral, 08-788 77 77