Skip to main content

Försvarsmakten känner inte till Estoniadykningar

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:32 CET

Idag lämnade Försvarsmakten in ett kompletterande svar till justitiekanslern, JK, i fråga om eventuella dykningar till Estonia. Försvarsmakten har sedan tidigare svarat att myndigheten varken genomfört eller låtit genomföra dykningar till Estonia. Nu besvarar Försvarsmakten JK:s kompletterande frågor.

Frågorna som JK ställde till Försvarsmakten handlade om kännedom kring dykningar i haveriområdet under den aktuella tidsperioden 29 september 1994 tom 2 oktober 1994. Under den tid som avses i remissen framkommer det i svaret att Försvarsmakten inte hade någon kontinuerlig övervakning vid den plats där Estonia förliste.

Om någon annan genomfört dykningar vid haveriplatsen kan Försvarsmakten inte uttala sig. Det har dock inte framkommit något som tyder på att så skulle ha varit.

I det första svaret från Försvarsmakten till JK förekom motsägelsefulla uppgifter om var fartyget Urd befann sig den 29 september 1994. Den rätta uppgiften är att fartyget förflyttades från Muskö Örlogshamn till Rindövarvet men inte var i närheten av Estonias haveriplats.För mer information:
Kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning: telefon: 08-788 88 88
Besök vårt pressrum på www.mil.se/pressFörsvarsmakten
Adress: 107 85 STOCKHOLM
Telefon vx: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Webbplats: www.mil.se