Skip to main content

Försvarsmaktens förändrade insats i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 15:17 CET

Från att runt 2012 ha varit omkring 600 soldater kommer det svenska bidraget i Afghanistan nästa år att minska till cirka 50. Insatsen kommer att vara integrerad med 16 andra länder och vara under tysk ledning. Dessutom flyttar den svenska styrkan från Camp Northern Lights till den tyska flygbasen Marmal.

Hur har det svenska bidraget i Afghanistan sett ut, vilka har uppgifterna varit och hur ser Försvarsmakten på den nya inriktningen och de nya uppgifterna?

Möt dessutom kapten Anders Stenström, lastmästare på Försvarsmaktens TP 84 Hercules som just nu medverkar i en humanitär insats i Filippinerna, och hör honom berätta och visa bilder om en arbetsdag under svåra och ovanliga förhållanden.

På plats finns också Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Silwer och överste Stefan Smedman från armétaktiska staben.

Det finns tid för enskilda intervjuer.

Tid: torsdagen den 5 december klockan 1200

Plats: Högkvarteret Lidingövägen 24

Övrigt: anmälan sker till info@mil.se eller 08-788 88 88. Medför presslegitimation för att underlätta inpassering

Vid eventuella frågor kontakta pressekreterare Philip Simon på telefon 0733-260312