Skip to main content

Försvarsmaktens nya signalspaningsfartyg har tilldelats namn

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 12:57 CEST

Marinchef Jens Nykvist, foto: Saab

Inhämtning av underrättelser är en avgörande del av Sveriges försvar och signalspaningsfartyg utgör därmed en strategiskt viktig funktion. Försvarsmakten beställde 2017 ett nytt signalspaningsfartyg vilket är planerat att levereras under 2020 och därmed ersätta en av marinens slitvargar.

Enligt marin tradition föreslås namn vid en namngivningskommitté. Därefter skickas en hemställan till H.M. Konungen om dennes nådiga gillande till det föreslagna namnet. När svar erhållits fattar marinchefen beslut om namngivning.

– Försvarsmakten och marinen får tillsammans med Försvarets Radioanstalt ett kvalificerat och modernt signalspaningsfartyg som ger en ökad förmåga. Jag kan nu glädjande meddela att beslut är fattat om att det nya signalspaningsfartyget ska bära namnet HMS Artemis, sa Jens Nykvist.

Arbetet med att färdigställa signalspaningsfartyget nådde ännu en milstolpe i dag den 17 april när hon sjösattes i Gdynia/Polen. HMS Artemis kommer så småningom att förflyttas till Karlskrona där hon färdigställs helt innan hon överlämnas till Försvarsmakten. Vid överlämningen genomförs också den traditionella dopceremonin.

Vid frågor kontakta:
Marinstaben
Major Kristina Swaan
070-555 21 37