Skip to main content

HMS Gävle återvänder efter historisk FN-mission

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2007 09:11 CEST

Den 30 april förtöjer korvetten HMS Gävle i Stockholm efter att i sex månader ha förhindrat vapensmuggling utanför Libanons kust. Uppdraget utfördes som en del av FN:s insatsen i Libanon. HMS Gävle är det första svenska örlogsfartyget någonsin att deltaga i en FN-mission.

Vid hemkomstceremonin finns möjlighet att möta tjänstgörande inom det marina FN-bidraget, samt deras familjer.

HMS Gävle har under tysk ledning deltagit i den marina delen av FN-insatsen UNIFIL utanför Libanons kust tillsammans med enheter från bland annat Tyskland, Norge, Danmark, Grekland, Turkiet och Bulgarien. UNIFIL står för United Nations Interim Force in Lebanon.

Styrkans uppgift är och har varit att stödja Libanon med utbildning av den libanesiska marinen samt kontroll och övervakning av libanesiskt territorialhav i syfte att där förhindra vapensmuggling och illegal verksamhet. HMS Gävle och hennes stödpersonal har nu ersatts och Gävles systerfartyg HMS Sundsvall som tjänstgör utanför Libanon till augusti i år.


Intresseanmälan och frågor
Vid intresse att delta vid hemkomstceremonin, eller frågor, kontakta:
Örlogskapten Christian Jäderlund 070-689 80 16, alternativt 076-8425983


Program för hemkomsten 30 april:
1145 HMS Gävle avger svensk lösen vid Kastellholmen
ca 1215 HMS Gävle förtöjer kajplats 106-107, (mellan Slussen och Slottet)
1345 Samtliga deltagare på plats.
1400 Hemkomstceremoni invid fartyget
1500 Hemkomstceremoni slut möjlighet till pressvisning av HMS Gävle efter överrenskommelse.
1700 Fartyget stängs.