Skip to main content

Inbjudan till kurs Uppdrag i konfliktzon

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 16:10 CET

Inbjudan till en mycket speciell kurs, avsedd för reportrar/fotografer inför arbete i kris- och krigsområden:

Uppdrag i konfliktzon, del 1

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Informationsstaben på Högkvarteret till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i riskfyllda miljöer där försvaret verkar:

Inryck måndag 24 maj 2010

Det är fråga om en uppdaterad grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har anordnats vid tio tillfällen, med sammanlagt 80 deltagare från svenska media. Ur programmet:

# Counter-IED, riskminimering provisoriska laddningar/vägbomber, bedömningsmall och rutiner för eget skydd

# Uppträdande i minerat område (Mineawareness)

# Sjukvårdstjänst – omedelbart omhändertagande

# Konvojtjänst, agerande vid vägspärr/visitation/genomsök

# Gisslan, fångförhör, flykt - eget uppträdande i pressade lägen

# Kännedom om vapen och fordon, risker/skydd.

Alla moment bygger på att deltagarna själva agerar i praktiska övningar. Utbildningen är en anpassad version av den grundläggande överlevnadskurs som genomförs av svenska officerare.

Mer information följer. Redan nu kan dock anmälan göras via mejl overlevnadsskolan@k3.mil.se. Upplysningar presschef Roger Magnergård, Informationsstaben, tel 08-788 8772, roger.magnergård@mil.se, eller redaktör

Sven-Åke Haglund, 08-788 8554, 070-565 0489, sven-ake.haglund@mil.se. Kurskostnad 5.000 kr (inkl mat, logi, kursmaterial). Inryck måndag 24/5. Utryck torsdag 27/5 alt fredag 28/5.