Skip to main content

Informationsaktiviteter: Vad vet du om Försvarsmakten?

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:07 CET

PRESSMEDDELANDE
Nr 10/06


Vad vet du om Försvarsmakten?

Under våren planerar Försvarsmakten att genomföra flera informationsaktiviteter för att nå svenska folket.

- Jag ser det som en skyldighet att vi berättar om Sveriges nya försvar. Vi har fått en ny roll men få svenskar vet vad den innebär, säger generallöjtnant Mats Nilsson i försvarsmaktsledningen.

De aktiviteter som nu planeras är en naturlig fortsättning av ÖB:s rundresa på temat Vägen framåt. ÖB har under hösten och fram till februari besökt samtliga förband, skolor och centra och haft personalsamlingar med alla försvarsanställda och värnpliktiga.

Den nya inriktningen som beslutats av Sveriges riksdag behöver kommuniceras genom utåtriktade informationsaktiviteter. Målet är tydligt. Försvarsmakten ska leverera omedelbart användbara insatsförband som löser nationella och internationella uppgifter. Detta innebär bland annat att värnplikten förändras.

- Syftet med ÖB:s rundresa var att öka kunskapen hos vår personal. Det är viktigt att alla inom Försvarsmakten siktar mot samma mål och delar grundläggande värderingar. Det interna arbetet fortsätter nu på varje förband samtidigt som vi går ut externt, säger Mats Nilsson.

Försvarsmakten planerar att gå ut på bred front via annonser, korta tv-filmer och en webbsajt om insatsförsvaret samt tre försvarsmaktsdagar där allmänheten får möjlighet att möta försvaret. Den första försvarsmaktsdagen genomförs den 13 maj i Malmö (Ribersborg), den andra den 20 maj i Stockholm (Gärdet och Strömmen) och den tredje den 3 juni i Göteborg (Frihamnen). Kostnaden för de planerade aktiviteterna ligger på 45 miljoner kronor.

För Försvarsmakten är det viktigt att ungdomar aktivt väljer värnplikten och att fler söker en kortare eller längre anställning hos oss.

- Vi vill att försvarsfrågorna blir ett samtalsämne vid köksbordet hemma hos folk. Det är där som ungdomar, värnpliktiga och vår personal fattar sina, för oss, avgörande beslut. Då gäller det att alla av köksbordets beslutsfattare kan föra en insiktsfull diskussion. Det handlar alltså om att höja allmänhetens intresse, kunskapsnivå och förtroende för vår verksamhet.

Läs mer om informationsaktiviteterna på temat Vägen framåt på www.mil.se