Skip to main content

Inget tyder på att någon i Försvarsmakten har mutats

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 17:00 CET

Svenska Dagbladet och andra medier publicerar i dag uppgifter som gör gällande att en officer vid Försvarsmaktens högkvarter påstås ha tagit emot mutor i samband med en upphandling av IT-tjänster.

Det finns i dag inget som tyder på att detta är riktigt.


- Påståendet är befängt. Officeren är delägare i ett litet familjeföretag med blygsam omsättning, och detta företag ägnar sig överhuvudtaget inte åt IT-upphandlingar. Bisysslan har anmälts till Försvarsmakten, som inte har haft några invändningar, säger Försvarsmaktens informationschef Anders Hedgren.

- Det är helt fel att officerens företag har utfört tjänster för sex miljoner kronor åt ett IT-bolag, som Svenska Dagbladet påstår. Jag beklagar att sådana uppgifter okritiskt förmedlas även av andra medier, säger Anders Hedgren.

Officeren vill inte träda fram av hänsyn till sin familj. Han har tagit illa vid sig av anklagelsen, och är mycket angelägen att saken utreds av Försvarets personalansvarsnämnd. Därför kommer påståendet att tas upp vid nämndens nästa sammanträde.

-Det är bra att det här utreds ordentligt, inte minst för officeren personligen. Han har utsatts för en anonym anmälan, och vill självklart få det här uppklarat så fort som möjligt. Jag vill understryka att Försvarsmakten har stort förtroende för officeren, säger Anders Hedgren.

För ytterligare upplysningar kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning,
tel 08-788 77 77.