Skip to main content

Invigning av Marinstaben på Musköbasen den 30 september 2019

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 09:27 CEST

Den 1 januari 2019 bildades marinen som försvarsgren. I samband med det så inrättades Marinstaben. Försvarsmakten utvecklar en mer robust ledningsstruktur och flyttar därmed marinchefen och Marinstaben från Stockholm till Musköbasen.

Den 30 september genomförs den högtidliga invigningen av Marinstaben på Muskö. Detta sker på dagen exakt 50 år efter att Musköbasen invigdes av kung Gustav VI Adolf.

Media inbjuds till invigningen.
– Jag välkomnar etableringen av Marinstaben på Muskö. Att som marinchef leda både produktion och operationer skapar bättre förutsättningar för marinen, säger marinchef konteramiral Jens Nykvist. Det ger handlingsfrihet och blir lättare att prioritera och styra den marina verksamheten.

Försvarsminister Peter Hultqvist kommer också att närvara vid invigningen.

Hålltider
09.15-09.30 Samling för media i vakten på Musköbasen, Marinstabens kontaktpersoner möter för gemensam transport inom området

09.30-10.00 Genomgång

10.00-10.40 Invigningsceremoni

10.40-11.00 Möjlighet att ställa frågor till marinchef och försvarsminister

Notera
Eftersom hela Musköbasen är ett militärt skyddsobjekt gäller generellt fotoförbud. Viss fotografering kan dock ske i samråd med och närvaro av säkerhetschefen.

Det blir ingen visning av bergsanläggningen på Muskö för media vid detta tillfälle.

Anmälan
Anmäl om du vill närvara vid invigningen genom att skicka namn och personnummer senast 25 september till anja.reimers@mil.se.

Medtag legitimation för id-kontroll vid inpassering i vakten.

Kontakt Kommunikationschef Rebecca Landberg, 070 8157544, rebecca.landberg@mil.se Kommunikatör Anja Reimers, 070 6045708, anja.reimers@mil.se