Skip to main content

Kampanj ska höja förtroendet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 12:07 CEST

Pressmeddelande
Datum: 2006-04-28
Nr: 59/05

Vid en presskonferens på fredagen på Armémuseum i Stockholm redogjorde överbefälhavare Håkan Syrén om bakgrunden för de aktiviteter som går under samlingsnamnet Kunskapskampanjen.

- Försvarsmakten har fått en helt ny roll men väldigt få vet vad den innebär eller vad den betyder för dem. Vi måste visa svenska folket vad vi är och vad vi gör. Detta gör vi genom riktade kampanjer och Försvarsmaktsdagar. Det är det vi kallar Kunskapskampanjen, säger ÖB Håkan Syrén.

Efter att under 2005 ha riktat nästan all kommunikation internt i organisationen så kommer 2006 bli ett år av externa kampanjer. Försvarsmakten har ett behov av att höja medvetenheten hos svenska folket om myndighetens nya inriktning och uppgifter.

Generallöjtnant Mats Nilsson är talesman för Kunskapskampanjen.

- Vi måste öka medvetenheten och kunskapen hos allmänheten som ju är våra arbetsgivare. Vi har en ny Försvarsmakt. Sverige är en säkerhetspolitiskt aktiv nation med fokus på att leverera insatsförband, men vi dras fortfarande med en "repmånadsstämpel", säger Mats Nilsson.

Till stöd för sina synpunkter har Mats Nilsson en serie undersökningar om allmänhetens kunskap och förtroende för Försvarsmakten. 2004 ansåg sig 13 procent av befolkningen ha stor kunskap om försvaret. Två tredjedelar av befolkningen hävdar att de har litet förtroende för verksamheten.

- Det här är siffrorna är inte tillfredsställande. Vi behöver öka förtroendet för Försvarsmakten i helhet. En målsättning för Kunskapskampanjen är att höja motsvarande siffra för kunskapsnivån till 35 procent och ett högt förtroende till 50 procent, säger Mats Nilsson.

För mer information, kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning, 08 -788 88 88.

www.mil.se/press