Skip to main content

Kanonbärgning på regalskeppet Kronans vrakplats

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 13:21 CEST

Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Sedan 1981 har årliga marinarkeologiska undersökningar av Kronan genomförts i Kalmar läns museums regi. Mer än 35 000 föremål har bärgats, däribland 44 bronskanoner. De sista kvarvarande pjäserna väntar nu på att återigen få se dagens ljus efter 343 år på Östersjöns botten. Kronan sjönk den 1 juni 1676 i ett sjöslag mellan den svenska och den förenade dansk-nederländska flottan. 800 av den 850 man starka besättningen omkom i slaget.

Den gångna sommarens marinarkeologiska undersökningsarbete på regalskeppet Kronans vrakplats fokuserade på undersökningar av de ytliga fyndlagren i anslutning till de tre kvarvarande bronskanonerna på vrakplatsen. I samarbete med Försvarsmakten planeras nu för ytterligare friläggning samt bärgning av en av kanonerna. Grävarbetet innebär friläggning ner till tapparna, de två utskotten mitt på vardera sidan av cylinderstycket på vilka kanonen har vilat i lavetten. Det innebär att ca 50% av kanonens längdsträckning ska friläggas, för att på så vis kunna slinga dem med lyftstroppar och göra dem klara för bärgning. Utöver friläggning planeras också för bärgning av en av kanonerna under veckan. Planen är därefter att slinga de två kvarvarande kanonerna inför de planerade lyften under våren 2020.

På länsmuseet i Kalmar visas den permanenta utställningen om Kronan.

Möt personalen på HMS Belos samt projektledaren för Kronan på Kalmar läns museum

Fredagen 20/9 inbjuds media att besöka Marinbasen i Karlskrona där HMS Belos avses förtöja med Kronans bärgade kanon. HMS Belos, tillhörande Första ubåtsflottiljen, är Försvarsmaktens dykeri- och ubåtsräddningsfartyg.

Tid och plats: fredag 20/9 klockan 10:50, högvakten Karlskrona garnison

Anmäl deltagande: Anmäl deltagande med namnuppgifter samt personnummer senast torsdag 19/9 klockan 14:00 till Första ubåtsflottiljens kommunikatör Rebecka Signäs.

Telefonnummer 070-979 26 84 Mail rebecka.signas@mil.se