Skip to main content

Livgardet övar beriden eskort

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 12:26 CET

Torsdagen den 10 november genomför Livgardet en stor eskortövning tillsammans med Hovstallet och polisen. Ett 70-tal hästekipage kommer att rida på Östermalm-Gärdet där övningsmoment med figuranter kommer att spelas upp.

-Syftet med övningen är att förbereda hästar och ryttare för kommande uppdrag, säger kapten Filip Scheynius, som är övningsledare.

Livgardet genomför beridna eskorter till exempel vid kungliga högtidsdagar, audienser eller statsbesök. Eskorterna går längs Stockholms innerstadsgator, vilket innebär att säkerhetsfrågorna är högt prioriterade. Såväl ryttare som hästar måste vara väl övade och trygga i den utmanande stadsmiljön. Därför genomförs övningar av det här slaget som en kontinuerlig del i säkerhetsarbetet.

Under torsdagens övning deltar ett 40-tal figuranter, som bland annat kommer att agera musikkår och häckstyrka.

- Hästarna ska utsättas för kontrollerade prövningar, säger Filip Scheynius.

Övningen pågår 08.30-11.00 och kommer att medföra trafikstörningar och omläggning av bussar. Övningsområdet är Vallhallavägen-Oxenstiernsgatan-Linnégatan-Banérgatan. Förutom hästar, ryttare och figuranter kommer även ett antal fordon från deltagande organisationer att befinna sig i anslutning till övningen.

Vid frågor kontakta kommunikatör Jenny Ringström, Livgardet, 0708-86 54 14.

Bifogade filer

PDF-dokument