Skip to main content

Marinen säkrar hamnar på västkusten

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 09:14 CET

Stridsbåtar ur amfibiebataljonen.

Västkusten är ett strategiskt viktigt område för Sverige. Huvuddelen av all Sveriges import och export går sjövägen. Marinchefen har därför beslutat att med kort varsel testa förmågan hos marina enheter att lösa krigsuppgifter på västkusten. Dessutom genomförs en beredskapsövning med amfibiebataljonen i Göteborgs skärgård.

Media inbjuds att lördagen den 16 mars klockan 1030-1600 följa delar av övningen till sjöss ombord på HMS Härnösand samt amfibiebataljonens stridsbåtar då de genomför olika moment där de säkrar hamnar. Möjligheter finns också att prata med Försvarsmaktens insatschef, marinchefen och ställföreträdande marinchefen. Det är ett begränsat antal platser ombord på fartygen.

Dagen i stort:

Tid Plats Verksamhet
10:30 Göteborgs hamn vid Stigbergskajen Samling, kontroll av id-handling och ombordstigning korvett HMS Härnösand
11:00-
13:30
Losskastning och förflyttning mot operationsområdet. Följa övningen från fartyget med möjlighet till intervjuer med besättning och ställföreträdande marinchef. Enklare förtäring ombord.
13:30 Trubaduren Omlastning till stridsbåt för att följa amfibiebataljonen när de säkrar hamnar. Möjlighet att träffa soldater, officerare och Marinchef och Chefen Insats.
15:30-
16:00
Göteborgs hamn, vid Stigbergskajen Återtransport


Anmälan/Ackreditering Anmälan om deltagande skickas till kristina.swaan@mil.se senast onsdag den 13 mars.
Av anmälan ska framgå namn, personnummer, vilken media. Ta med id-handlingar. Eventuella frågor besvaras av Kristina Swaan på telefon: 070-555 21 37.