Skip to main content

Militärövningen Combined Challenge: Jakt på kemiska stridsmedel

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 15:54 CET

NBC-hot från terroristorganisationer och enskilda aktörer bedöms idagvara allvarligare än tidigare, främst internationellt. Det är därför viktigt att vidareutveckla förmågan att möta och hantera olika typer av NBC-hot och händelser.

Media inbjuds att närvara vid det NBC-moment som genomförs vid Löwenströmska sjukhuset lördagen den 18 mars.

Tid: 10.00

Plats: Vägskälet framför Löwenströmska sjukhuset.

För att öka Sveriges NBC-beredskap, som står för Nukleära (N) Biologiska (B) Kemiska (C), har Totalförsvarets Skyddscentrum ansvaret att utveckla och vidmakthålla NBC-kompani 04.

Under Arméns slutövning CC06 har ett antal figuranter, så kallade Midier inte fått den vård de bör få vid Löwenströmska sjukhuset. Det övade NBC-kompaniets uppgift är att tillse att patienterna får den vård som de har rätt till. Detta kommer att innebära att kompaniet bland annat ska säkra eventuella NBC-bevis samt sanera de patienter som man misstänker är kontaminerade av exempelvis biologiska eller kemiska stridsmedel.

För ytterligare upplysningar kontakta informatör Tomas Lööf på telefon: 070-605 43 12

Välkomna!www.mil.se/press