Skip to main content

Nedskjutna DC-3:an bärgas

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 17:00 CEST

Överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, har beslutat att flygplansvraket som antas vara den försvunna svenska DC-3:an ska bärgas snarast möjligt.

Den 17 juni fick Försvarsmakten kännedom om att ett privatfinansierat konsortium under ledning av Anders Jallai påträffat ett flygplan på Östersjöns botten öster om Gotska Sandön. Efter att ha studerat deras videoupptagningar anser Försvarsmakten att fyndet med största sannolikhet är den svenska DC-3:a som varit försvunnen sedan 1952.

Försvarsmakten baserar bärgningsbeslutet på följande grunder:

- DC-3:an är svensk statsegendom och tillhör Försvarsmakten som därmed är skyldiga att förhindra att den kommer i orätta händer.

- Försvarsmakten har som policy att alltid ta hem sina omkomna och sina havererade flygplan i de fall möjligheten finns.

- De anhöriga har uttryckt att de vill ha visshet snarast möjligt och har under beredningsarbetet varit eniga i sin önskan att flygplanet lyfts upp.

Vraket, som ligger på drygt 100 meters djup öster om Gotska Sandön, bedöms kunna bärgas med Försvarsmaktens egna resurser.

Hela bärgningsoperationen beräknas ta cirka en månad om den kan genomföras i en följd. Arbetet kommer att inledas i närtid och bedöms avslutas under hösten. Cirka en vecka går åt till att filma vraket och ytterligare två till tre veckor åt övriga förberedelser. Själva bärgningen kommer troligen ta en eller ett par dagar, förutsatt att planet inte är i väsentligt sämre skick än vad som kunnat ses på de bilder som finns. Efter lyftet är avsikten att transportera vraket till Muskö där det tas in i en torrdocka. Det innebär att en slutlig undersökning av flygplanet sker inomhus på militärt område.

För mer information, ring Försvarsmaktens informationscentral: 08-788 77 77.