Skip to main content

OBS Denna version gäller! Försvarsmakten på frammarsch – intensiv verksamhet i Boden

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 10:11 CET

Försvarsmakten befinner sig i ett läge där fokus skiftat från internationella insatser till nationellt försvar. Omvärldsläget vi ser idag kräver att vi anpassar vår förmåga för att försvara Sverige själva och tillsammans med andra. Detta kräver mycket av oss, på alla nivåer.

Våra förband övar och tränar därför tillsammans för att utveckla sin förmåga, och detta med-för en hög aktivitet i området kring Boden. Artilleripjäserna Archer kommer äntligen att överlämnas till Försvarsmakten och Artilleriregementet, Markstridsdagarna med stridsförevisning genomförs på Bodens skjutfält och övning Vintersol drar igång.

De första veckorna i februari erbjuder alltså ypperliga tillfällen att få se den svenska armén och dess utveckling på nära håll. Media är varmt välkomna till samtliga ovan nämnda aktiviteter. Detaljer för de olika verksamheterna finns nedan.

Överlämning av Archer

Media inbjuds att närvara vid överlämningsceremonin som sker mellan FMV, Försvarets Materialverk och Artilleriregementet. Pjäserna kommer att skjuta och efteråt finns möjlighet att intervjua personal ur pjäsbesättningarna.

Tid: Måndagen den 1:a februari kl 12.30 för vidare transport till skjutfältet

Plats: A 9 vakten (Norrbottensvägen 3, Boden)

Kontakt: Viktoria Välilä, informatör A 9, tel 0921-34 80 90, 073-292 11 39

Markstridsdagarna - stridsförevisning

Välkomna att delta vid stridsförevisning på Bodens skjutfält där framtidens chefer ska få en in-blick i inriktningen för markstridskrafterna. Mekaniserade förband kommer tillsammans med artilleri- och ingenjörförband att visa hur det ska gå till när olika förmågor arbetar tillsammans för att lösa en uppgift. Målgruppen är kadetter vid officersutbildningarna, chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten och särskilt inbjudna gäster.

Viktig information Markstridsdagarna

  • Förevisningen genomförs på Bodens södra skjutfält och pågår under ca 1,5 timme, ef-fektiv tid.
  • Förbanden kommer att skjuta med skarp ammunition, vilket innebär att det inte går att lämna området innan förevisningen är klar. Gemensam transport sker till och från före-visningsområdet.
  • Observera att det innebär lång tid utomhus och varma kläder är av yttersta vikt!
  • Åskådarplatsen är uppe på Hattberget, vilket innebär att det är en fysisk ansträngning att ta sig upp.
  • Anmälan är obligatorisk

Tid: Onsdag 3 februari, kl 11.30

Plats: Samling vid Kanslihuset I 19, för gemensam transport till förevisningen

Anmälan: Senast tisdag 2 februari kl 14.00

Kontakt och anmälan: Anna-Lena Hesse, informationschef I 19, tel 0921/34 80 78, 073/292 13 95

Övning Vintersol

Vintersol 2016 genomförs både på Bodens södra skjutfält och på civil mark kring Bränn-berg/Åkerholmen. I övningen deltar ca 1000 soldater från sju svenska förband. Tillsammans ska de öva i norrbottnisk vintermiljö som en förberedelse inför den nationella storövningen Cold Response i Norge i mars.

Tid: Övningen pågår 5 - 10 februari. Media som vill följa hela eller delar av övningen kontaktar Anna-Lena Hesse.

Plats: Bodens södra skjutfält och området kring Brännberg/Åkerholmen

Kontakt: Anna-Lena Hesse, informationschef I 19, tel 0921/34 80 78, 073/292 13 95

Hjärtligt välkomna!