Skip to main content

ÖB höll pressmöte

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 16:00 CEST

Överbefälhavaren (ÖB) general Johan Hederstedt bjöd idag in mediarepresentanter till ett pressmöte i Högkvarteret.

På presskonferensen berättade ÖB att han beslutat att anlita externa revisorer för att omgående granska försvarets representation.

Den externa utredningen ska besvara frågan om försvarsledningen har brutit mot de egna reglerna. Utredningen ska också granska om reglerna är tillräckligt tydliga.

- Problemet hur man ska tolka reglerna måste klaras ut tydligare, säger ÖB.

ÖB tar själv det fulla ansvaret för de fel som har begåtts.

- De fel som begåtts är kopplade till försvarets högsta ledning. Det är allvarligt att vi inte skött representationen på tillräckligt bra sätt.