Skip to main content

Överbefälhavaren lättad över återfunnen DC-3

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 11:00 CEST

Försvarsmakten har underrättats om att företaget Marin mätteknik nyligen har påträffat ett flygplan på Östersjöns botten öster om Gotska Sandön. Med nu tillgänglig information anser Försvarsmakten att fyndet är den svenska DC-3 som saknas sedan den 13 juni 1952.

Flygplanet med besättning försvann under en signalspaningsflygning i internationellt luftrum. Besättningen bestod av åtta män, tre ur flygvapnet och fem från Försvarets Radioanstalt, FRA.

Försvarsmakten har fått ta del av videofilmupptagning och kunnat konstatera att flygplanet är en DC-3 och har svensk nationalitetsbeteckning.

Fyndplatsen är belägen utanför svenskt territorium. Försvarsmakten känner inte till fyndplatsens exakta position och har därför inte kunnat undersöka flygplansvraket.

Försvarsmakten har genom åren sökt efter flygplanet i det enligt expertis mest troliga området. Trots upprepade ansträngningar har sökandet varit resultatlöst, men insatserna har bidragit till att flygplanet till sist har kunnat återfinnas.

Överbefälhavaren Johan Hederstedt säger i en kommentar:
"Jag känner stor lättnad över att DC-3:an nu verkar ha återfunnits. Detta är en stor historisk fråga som engagerat många, inte minst anhöriga till de saknade besättningsmännen. Nu är det framför allt angeläget att få klarhet om besättningens öde. Det är viktigt, inte minst med tanke på de anhöriga."

För mer information, ring Försvarsmaktens informationscentral: 08-788 77 77.