Skip to main content

Pressinbjudan: Afghanistanstyrkan FS 20 övar på Gotland

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 15:01 CEST

Media inbjuds att närvara när delar ur förbandet FS 20 övar på Tofta skjutfält på Gotland.

Detta förband kommer att tjänstgöra i Afghanistan från december 2010 till juni 2011 och är just nu under utbildning på olika platser i Sverige.

Tid: måndag 25 oktober kl 11:45 – ca 14:30
Plats: Tofta skjutfält på Gotland. På väg med bil från Visby tag första avtagsvägen mot Tofta skjutfält.

Samling sker vid vägbommen vid Tofta skjutfält. Invänta personal från förbandet FS 20 för inpassering och vidare anvisningar. Passera ej bommen eftersom skarpskjutningsövningar pågår på fältet.

Program: Pressträffen börjar med en genomgång av förbandschefen FS 20 överste Michael Nilsson. Därefter besöks övningarna på skjutfältet.
Vid pressträffen medverkar förutom förbandschefen soldater ur andra och tredje skyttekompaniet.

Media ges möjlighet att fotografera och filma delar av övningarna.
Anmälan görs till Informationsstaben på Försvarsmaktens Högkvarter på telefon 08-788 88 88 eller via mail på info@mil.se.

Medtag presslegitimation.

Fakta FS20:

FS 20 är den tjugonde svenska Afghanistanstyrkan

Styrkan består av ca 540 soldater

Uppsättande förband är Södra skånska regementet P 7

63 % har tidigare tjänstgjort i utlandsstyrkan minst en gång.

28 % av förbandet är yrkesofficerare

3 % är reservofficerare

69 % av förbandet är civilt rekryterade

9 % av förbandet är kvinnor

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida:

Nästa Afghanistanstyrka under utbildning

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Livgardet-LG/Nyheter/Nasta-Afghanistanstyrka-under-utbildning-/