Skip to main content

Pressinbjudan: Följ multinationella storövningen Cold Response på plats i Norge

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:22 CET

Efter en lång tid av planering och förberedelser är nu både fordon och personal på väg till övningsområdet i terrängen i Nord-Tröndelag i mellersta Norge. Sveriges bidrag utgörs av 2 000 soldater och officerare från 14 svenska förband och skolor.

Cold Response är en norsk vinterövning med ca 15 000 deltagare från 15 nationer. Under övningen kommer två brigader att strida mot varandra. Sverige kommer, liksom under Cold Response 2014, att leda en multinationell brigad, där bland annat en svensk, en nordisk och en nordamerikansk bataljon ingår.

- Cold Response är en viktig övning för oss. Vi får öva strid mot en kvalificerad motståndare, under svåra förhållanden och i ett realistiskt scenario. Att Norge åter gett oss förtroendet att leda en av de multinat-ionella brigaderna är en förmån och det indikerar att svensk brigadledningsförmåga är efterfrågad, säger överste Lars Karlsson, brigadchef vid I 19.

Inbjudan
Vi erbjuder media möjlighet att följa övningen på plats i Norge, torsdag den 3 mars.

Kontaktperson och anmälan

Frågor hänvisas till informationschef vid Norrbottens regemente, Anna-Lena Hesse, tel 073-292 13 95, anna-lena.hesse@mil.se

För vår planering och för att kunna meddela norska övningsledningen är anmälan obligatorisk.

Anmälan ska ske senast 1 mars kl 16.00 till anna-lena.hesse@mil.se

OBS! Under tiden 29 feb – 4 mars kan jag inte ta emot sms på mitt ordinarie mobilnummer. Ring eller skicka e-post för kontakt.

Mer information om tid och plats för pressträffen lämnas efter anmälan.

Fakta om det svenska deltagandet i övningen finns på www.forsvarsmakten.se/coldresponse
På sidan www.forsvaret.no/coldresponse finns övergripande information om Cold Response 2016