Skip to main content

Pressinbjudan- Försvarsmakten förstärker närvaron i Nedre Norrland

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 08:34 CEST

Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Försvarsmakten har till uppgift att försvara hela Sverige och myndigheten är ständigt insatsberedd och kan med stor rörlighet verka i olika områden.

Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Försvarsmakten kommer därför under en längre period att genomföra verksamhet på land, i luften och på vattnet i Jämtland, Ångermanland och södra Bottenviken.

Under veckan kommer bland annat 13. Säkerhetsbataljonen från Livgardet i Kungsängen öva i Östersund tillsammans med flygplan och helikopter.

Media inbjuda att följa övningen och även träffa Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist.

Tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 1300.

Plats: Österängsparken, Östersund.

Anmälan om deltagande sker till kommunikationsavdelningens lägescentral (som också svarar på eventuella frågor), info@mil.se eller 08-788 88 88, senast den 2 oktober klockan 0930.