Skip to main content

Pressinbjudan: Insats på kort varsel

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 10:50 CET

På kort varsel

Den svenska incidentberedskapen ska – på bara minuters varsel – starta och identifiera luftfarkoster som rör sig i eller i närheten av svenskt luftrum. Något som sker ett antal gånger i månaden. Träffa en av piloterna och se några av de bilder incidentjakten tagit. På marken finns förband som på kort varsel är redo att sättas in, ofta som stöd till samhället. Till sjöss värnar svenska fartyg gränsen, ibland efter larm från sjöövervakningen som är igång året om.  Men försvarets experter oskadliggör också minor och annan ammunition som dumpats i vattnet. 2014 töms en hel sjö som förr använts som dumpningsplats.
 

Välkommen till pressmöte om insatser.

Var: Högkvarteret, Lidingövägen 24

När: Torsdagen 1 november klockan 12.00

Enskilda intervjuer: Finns det möjlighet till efteråt.

Föranmälan: Till telefon 08-7888888
(underlättar inpassering då legitimation krävs)