Skip to main content

Pressinbjudan till Mediedag i övning SWENEX 18 - Marinens största nationella övning 2018

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 15:48 CEST

Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Tid: ONSDAG 23/5 kl 13:45 – 15:30 

Plats: Haninge Garnison, Berga

Under perioden 21 – 31 maj pågår den marina övningen SWENEX-18 (Swedish Naval Exercise) Sveriges största nationella marinövning där samtliga marina förband deltar.

Ca 2.000 deltagare från marinen och flygvapnet kommer öva till havs och i kustbandet från Norrtälje i norr till Ölands södra udde.

Fokus för övningen är försvaret av det egna territoriet och svenska intressen Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid. För att marinen ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, är övningar av den här typen extremt viktiga.

Mediedag onsdag 23 maj

Marinen bjuder in media för en förevisning av ett antal övningsmoment. Det finns också möjlighet att samtala med övningsdeltagare.

Avslutningsvis finns möjlighet att ställa frågor till Marinchef Jens Nykvist och Marintaktisk chef Anders Olovsson.

Anmälan om deltagande skickas senast tis den 22/5 kl 09:00 till michaela.linge@mil.se
Anmälan ska innehålla namn, personnummer till samtliga besökare samt media.
Uppge även om egen bil behöver tas med in på området.

Giltig legitimation måste visas upp vid inpassering.

Vid frågor, kontakta Michaela Linge, kommunikationschef Sjöstridsskolan på 072- 386 86 83