Skip to main content

Rapport klarlägger händelseförloppet

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:50 CEST

Den 25 november 2005 utsattes en grupp svenska soldater för ett attentat i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Attentatet genomfördes med en fjärrutlöst sprängladdning som placerats vid vägkanten och resulterade i att fyra svenskar skadades allvarligt. Två av dem avled senare av sina skador.
Försvarsmaktens utredning av händelsen är nu klar och i utredningens slutrapport beskrivs händelseförloppet både på plats i Afghanistan och i Sverige.

- Utredningen bekräftar ställningstaganden vi tidigare gjort, men den visar också att vi måste utveckla vår förmåga att hantera hotet från den här typen av attentat. Vi måste dra nytta av de erfarenheter vi gjort för att förebygga dem och för att begränsa effekten av dem om de inträffar igen, säger Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson.

Utredningen föreslår bland annat studier av förbättrade kollektiva och personliga skydd och utökad kapacitet i sambandet mellan internationella operationsområden och Sverige.

En sammanfattning av utredningen och dess rekommendationer finns tillgänglig på www.mil.se

För ytterligare frågor, kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning, tel: 08 - 788 88 88