Skip to main content

Sverige tar över i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 11:05 CET

Idag klockan 10.30 svensk tid tog Sverige över ansvaret för PRT MeS, den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif i norra Afhganistan. Övertagandet skedde vid en ceremoni på den svenska campen.

PRT MeS är en del av ISAF (International Security Assistance Force). ISAFs uppgifter i Afghanistan är att stödja regeringen, som blev vald i demokratiska val under hösten 2005, att verka såväl i städerna som ute i provinserna. Det gör man genom att stödja politiker och andra ledare, polischefer och militära befälhavare.
PRT består inte bara av militär kompetens, utan även av civil personal. I det svenska PRT finns rådgivare inom områdena polisväsende, utveckling och politik.
-PRT är ett helhetsgrepp där vi ges möjlighet att bidra med säkerhet och stabilitet, samtidigt som vi kan stödja regeringens inflytande i provinserna och möjliggöra fortsatta utvecklingsinsatser, säger generallöjtnant Jan Jonsson, Försvarsmaktens insatschef.

De lokala krigsherrarnas makt är fortfarande stor, och regeringens inflytande i regionen är bräckligt.
- Vi står inför en utmanande uppgift. Vi kan inte annat än ödmjukt närma oss de svåra utmaningar som väntar. Jag är hedrad över att få leda det förband som fortsätter Sveriges långvariga engagemang i Afghanistan, säger överste Bengt Sandström, chef över PRT MeS.

Sedan 2003, då FN:s mandat utökades till att gälla även utanför Kabul, har ansvaret för det cirka 30 gånger 30 mil stora området som utgör PRT MeS legat på Storbritannien, men svenska soldater har ingått i förbandet. Den svenska styrkan består idag av cirka 225 personer varav drygt 10 procent är kvinnor. I styrkan ingår dessutom ett 50-tal utländska soldater från Danmark, Finland, Frankrike, Rumänien och Tyskland.

Nya bilder från Afghanistan finns i vår pressmapp:
http://daqapo.windh.net/daqapo/login_anonymous.jsp?org=511166&sp=511171&lang=sv eller www.mil.se/press

Du kan också ladda ner en högupplöst bild på campen här
http://www.mil.se/images/local/northern_lights_press300dpi.jpg


För mer information kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning,
08-788 77 77.