Skip to main content

Uppdrag i konfliktzon. Utbildning för skrivande journalister och fotografer

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:52 CET

Bäste redaktör!

Internationell verksamhet är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. Svenska journalister verkar sedan länge i oroshärdar runt om i världen, med de risker för den personliga säkerheten detta kan innebära. Våra förband utomlands och svenska journalister har många kontakter med varandra.

Under temat ”Uppdrag i konfliktzon” anordnar Försvarsmakten en utbildning för journalister/fotografer i Karlsborg den 15 – 18 maj i regi av Försvarsmaktens Överlevnadsskola.

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för de omständigheter och prövningar som kan drabba den utsände i en obekant och farofylld miljö. Sedan starten 1997 har ett 80-tal journalister/fotografer genomgått utbildningen.

Programmet innehåller moment där deltagarna själva deltager praktiskt, exempelvis:

o Gisslanmoment med fångförhör
o Eskorttjänst - uppträdande vid vägspärr
o Mine awareness – att undvika, eller i värsta fall ta sig ur minerat område
o Sjukvårdstjänst - att ta hand om skadad kamrat
o Överlevnad – göra upp eld, anlägga bivack och skaffa drickbart vatten
o Vapenverkan – kunskap om svenska och utländska vapen
o Undsättning - marin överlevnad/räddning

Förkunskaper, typ fullgjord värnplikt, är inte nödvändig.

Antal platser är cirka tio.
Anmälan görs direkt till Försvarsmaktens överlevnadsskola senast den 21 april 2006.
Kurskostnad 3 600 kr. Mat och logi ingår. Diplom efter fullgjord utbildning.

Kontaktpersoner:

Mariette Kjellberg Sven-Åke Haglund
Tel 0505-45 1840 Tel 08-788 8554 (070-565 0489)
Fax 0505-45 1849 Fax 08-788 8866
Mail: överlevnadsskolan-k3@mil.se Mail: sven-ake.haglund@mil.se