Skip to main content

Utökat svenskt ansvar i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:13 CET

På onsdag den 15 mars övertar Sverige ansvaret för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad, PRT, i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Övertagandet innebär att det svenska bidraget till ISAF i Afghanistan utökas och att ett större ansvar läggs på det svenska förbandet.

I det svenskledda PRT:t kommer också för första gången personal från UD att arbeta under kontingentschefens ledning. Det innebär att personal med koordineringsansvar för områdena politik, utveckling och polisväsende kommer att arbeta i nära samarbete med den militära ledningen för förbandet, i syfte att skapa ett bättre samordnat återuppbyggnadsarbete.

I anslutning till övertagandet av PRT i Mazar-e-Sharif inbjuds till ett pressmöte om Försvarsmaktens nya uppgifter i Afghanistan. Vid pressmötet deltar chefen för Försvarsmaktens internationella insatser, generallöjtnant Jan Jonsson, och nyss hemkomne förre kontingentschefen i Afghanistan, överstelöjtnant Mattias Ardin.

Tid: Onsdagen den 15 mars, kl. 10.00

Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24 (samling i vakten)

För deltagande vid pressmötet krävs föranmälan och presslegitimation. Anmälan senast 2006-03-14 klockan 16.00

För mer information och anmälan, kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning, 08-788 88 88.