Skip to main content

Vägbomber och kidnappning - uppdrag i konfliktzon kursinbjudan

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 12:46 CET

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Försvarsmaktens Kommunikationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

När: 14 – 20 maj 2018

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 7000 kr per deltagare (kostnaden täcker mat & logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Kursen ”Uppdrag i konfliktzon” är en uppdaterad version av den grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har utbildat fler än 350 deltagare från svenska medier.

Delar av ingående utbildningsmoment:
Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag
Uppträdande vid vägspärr
Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber
Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård
Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer
Övernattning under provisoriska förhållanden
Gisslan/kidnapping, uppträdande i fångenskap
Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen
Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd

Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast 26/3 via mejl till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alternativt icke deltagande meddelas via mail efter ansökningstiden har gått ut.

Frågor om kursen kan mailas till overlevnadsskolan-k3@mil.se