Skip to main content

Välkommen att besöka marinövningen Northern Coasts 2010

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:20 CEST

Media inbjuds att besöka den stora marinövningen Northern Coast i Pori/Finland, onsdagen den 22 september.

Under dagen kommer ni att kunna följa övningen både från land och till sjöss.

Northern Coasts (NOCO-10) arrangeras i år av den finska marinen. Målsättningen med övningen är att samöva de deltagande nationerna i trånga och grunda vatten. Det som övas är krishantering i ett påhittat scenario där styrkan möter hot som terrorism, pirathot och smuggling. I dag genomförs skarpa insatser, som den i Adenviken, alltid tillsammans med andra nationer vilket gör denna typ av övning mycket värdefull.

4.000 personer från 13 nationer deltar i övningen. Stridsfartyg såväl som flygplan, helikoptrar, marktrupper deltar. Övningsområdet omfattar Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenviken. Sverige utgör tillsammans med Finland och Tyskland de största deltagarna i övningen. Sverige deltar med nio ytfartyg från de båda sjöstridsflottiljerna samt en ubåt från ubåtsflottiljen. Bland ytfartygen ingår korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg. Dessutom deltar stabs- och underhållspersonal från olika delar av marinen och JAS 39 från flygvapnet. Totalt deltar cirka 400 svenskar övningen.

Samling vid Mäntyluoto hamn klockan 13.00 och dagen slutar senast 17.00. Ta med varma kläder. Transport för ett begränsat antal medierepresentanter kan anordnas till och från Åbo/Turku till Mäntyluoto hamn.

Anmälan via e-post till: press.noco10@gmail.com senast tisdagen den 21 september.

Ytterligare frågor besvaras av:

Svensk informationsansvarig under övningen, Jimmie Adamsson, tel 0706-82 90 0 

Mer information om övningen besök forsvarsmakten.se.