Skip to main content

Granskning av rasism i högstadiets läroböcker

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 11:05 CET

I dag på Skolforum i Älvsjö presenterar Forum för levande historia en granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för årskurs 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans.

Frågor som rör rasism och främlingsfientlighet är ständigt aktuella, och inte minst under de senaste åren rapporterar media ofta om händelser med koppling till rasism och främlingsfientlighet. Mot den bakgrunden är det relevant att se hur läromedel som används i svenska skolor i dag förhåller sig till rasism och främlingsfientlighet. Ämnena samhällskunskap och historia blir här extra intressanta då de är ämnen som tydligt berör dessa frågor i såväl nutid som dåtid.

Rapporten bygger på en analys av tolv läroböcker – sex läroböcker i historia och sex i samhällskunskap. Samtliga läroböcker är för högstadiet och är utgivna efter den senaste läroplansreformen 2011. Läroböckerna har analyserats utifrån frågan hur de behandlar rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Utgångspunkten tas i det centrala innehåll som skrivs fram i kursplanen för respektive ämne.

– Den viktigaste frågan i läromedelsinventeringen var att undersöka om läroböckerna som kommit ut efter GY11 är rasistiska. Mitt svar är att läroböckerna inte är rasistiska eller främlingsfientliga. Men i några läroböcker finns ibland en uppdelning mellan ”vi” och ”dom”, mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Det kan vara böcker som, i text eller bild, talar om ”oss svenskar” på ett sätt som exkluderar svenskar med utländsk bakgrund. Därmed exkluderas många av de elever som boken faktiskt vänder sig till, berättar Anna Johnsson Harrie lektor i pedagogiskt arbete Linköpings universitet som genomfört granskningen på uppdrag av Forum för levande historia.

I de nya kursplanerna betonas att lyfta fram Sveriges nationella minoriteter. Granskningen visar att några läroböcker inte riktigt täcker alla de områden som ska behandlas enligt det centrala innehållet i kursplanerna. Urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar ska alla tas upp i såväl historieämnet som samhällskunskapen. Alla läroböcker lever inte upp till detta.

Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2015-2017 genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag. Anna Johnsson Harrie är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet, har på uppdrag av Forum för levande historia genomfört granskningen av läroböckerna.

Rapporten presenteras av Anna Johnsson Harrie och Oscar Österberg, fil. dr. och projektledare på Forum för levande historia med ansvar för forskningsfrågor.

När: Tisdag 1 november 2016 kl. 12:00 till kl. 12:50
Var: Skolforum, sal T1, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

För frågor kontakta pressansvarige Johan Perwe på 0702-59 38 19 eller johan.perwe@levandehistoria.se 

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt att stärka människors vilja att verka för allas lika värde.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy