Skip to main content

NY UNDERSÖKNING: Antisemitism allvarligt problem i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:55 CET

Pressmeddelande om antisemitism

 


Många svenskar bär på föreställningar om judisk makt över medier, politik och ekonomi. Åtskilliga har en ambivalent inställningar till judar och var fjärde svensk är negativ till tanken på en jude som statsminister. Det är några av resultaten i den första systematiska attitydundersökningen om antisemitism som gjorts i Sverige.

Syftet med den nya undersökningen "Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" har varit att kartlägga och öka kunskapen om fördomar mot judar och antisemitismens utseende och utbredning bland svenskar.

– För första gången har vi en bild av hur utbredda antisemitiska föreställningar är i Sverige. Nu kan man inte längre påstå att antisemitismen inte är ett svenskt problem. Vår förhoppning nu är att problemet ska tas på allvar och få den uppmärksamhet det förtjänar, säger överintendent Heléne Lööw vid Forum för levande historia.

Undersökningen, som genomförts av forskarna Henrik Bachner och Jonas Ring på uppdrag av Forum för levande historia och Brå, lägger tonvikten på frågor om hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är, vilket genomslag olika historiska och samtida antisemitiska motiv och teman har, och hur antisemitism hänger samman med vissa sociala, politiska sympatier och andra bakgrundförhållanden.

Rapporten är baserad på postenkäter som närmare 3 000 personer i åldrarna 16-75 år har besvarat under perioden mars-maj 2005. Frågorna var ställda i form av påståenden och de svarande fick markera i vilken grad de instämde respektive tog avstånd från olika påståenden. Enkäten innehöll även en del bakgrundfrågor om kön, nationalitet, yrkesbakgrund och religiös tillhörighet.

Kartläggningen visar att en andel om 36 procent inbegriper en betydande grupp med en delvis ambivalent inställning till judar. Denna andel omfattar individer som instämmer i vissa antisemitiska påståenden eller har svårt att klart ta ställning för eller emot antisemitiska utsagor. 5 procent är en starkt och konsekvent antisemitiskt inställda. 59 procent tar i huvudsak avstånd från fördomar mot judar.

Resultaten pekar på att många svenskar hyser mytologiska föreställningar om judisk makt över medier, politik och ekonomi. 26 procent av samtliga tillfrågade menar till exempel att ”judarna har stort inflytande över världsekonomin” och 15 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”judarna har för stor makt i världen i dag”.

– Dessa resultat är oroande. Just mytbildningar om ”judarnas” makt kan bli synnerligen farliga i tider av politisk eller ekonomisk kris, då de lätt kan exploateras av populistiska och antidemokratiska politiska krafter, säger Henrik Bachner, fil dr i idéhistoria.

Undersökningen visar också att antisemitiska föreställningar existerar i alla klasser och samhällslager. Med högre utbildning följer visserligen en tendens att i ökad grad avvisa antisemitiska bilder och förhållningssätt. Men hög utbildning utgör inte något generellt skydd mot antisemitism. Exempelvis är en tredjedel av de systematiskt antisemitiskt inställda personer med universitets- och högskoleutbildning.

Rapporten "Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" presenteras idag kl 09.00 vid en presskonferens i Forum för levande historias lokaler i Stockholm. För mer information se www.levandehistoria.se/antisemitism eller kontakta pressekreterare Johan Perwe på tfn 08-723 87 66.

"Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" är den första av fyra fördjupningsstudier inom undersökningsområdet "intolerans" som Forum för levande historia levererar 2006. En studie om homofobi och två om islamofobi presenteras senare under året.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy