Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Foyen rekryterar specialist inom miljörätt

Foyen rekryterar specialist inom miljörätt

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 08:30 CET

Foyen Advokatfirma har rekryterat bolagsjurist Tomas Fjordevik från Swedavia AB. Tomas ingår i advokatfirmans affärsområde för Mark och Miljö, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i hävningsmål

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 16:01 CET

Advokat och delägare Richard Sahlberg, advokat Fanny Herbe och biträdande jurist Erik Jagbrant har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Tingsrätten avseende hävning av kontrakt vid ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter.

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Hovrätten

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 16:42 CET

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Hovrätten för Västra Sverige. Med meddelad dom blir vår klient endast ålagd att betala 50 000 kr till motparten istället för yrkade 10 miljoner.

Foyen rekryterar specialist inom entreprenad

Foyen rekryterar specialist inom entreprenad

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:02 CET

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Fatoma Hafström från Skanska Sverige AB. Fatoma ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Nyheter 3 träffar

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Nyheter   •   Mar 28, 2018 08:47 CEST

Den 8 mars 2018 lämnades ett nytt lagförslag in till riksdagen om förtydliganden i plan- och bygglagen (PBL) avseende kraven på detaljplan. Det nya lagförslaget är tänkt att leda till effektivare handläggning och ökat bostadsbyggande och planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:41 CET

Foyen Advokatfirma representerar Sverige i den senaste upplagan av den internationella publikationen Getting the Deal Through för 2018. Foyens delägare Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och delägarna Peter Dyer och Andreas Lindström redogör för de svenska rättsreglerna inom projektfinansiering.

Dokument 2 träffar

Getting the Deal Through: Project Finance 2018, Sweden

Advokaterna Peter Dyer och Andreas Lindström har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Project Finance 2018, (published in August 2017; contributing editors: Phillip Fletcher and Aled Davies, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.

Getting the Deal Through: Construction 2018, Sweden

Advokaterna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Construction 2018, (published in June 2017; contributing editors: Robert S Peckar and Michael S Zicherman, Peckar & Abramson PC). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.