Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Foyen rekryterar ytterligare en specialist inom offentlig upphandling

Foyen rekryterar ytterligare en specialist inom offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:18 CEST

Foyen Advokatfirma har rekryterat upphandlingschefen Johanna Hellström från Alingsås kommun. Johanna ingår i advokatfirmans affärsområde för Offentliga affärer och Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Nyheter 3 träffar

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Nyheter   •   Mar 28, 2018 08:47 CEST

Den 8 mars 2018 lämnades ett nytt lagförslag in till riksdagen om förtydliganden i plan- och bygglagen (PBL) avseende kraven på detaljplan. Det nya lagförslaget är tänkt att leda till effektivare handläggning och ökat bostadsbyggande och planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:41 CET

Foyen Advokatfirma representerar Sverige i den senaste upplagan av den internationella publikationen Getting the Deal Through för 2018. Foyens delägare Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och delägarna Peter Dyer och Andreas Lindström redogör för de svenska rättsreglerna inom projektfinansiering.

Dokument 2 träffar

Getting the Deal Through: Project Finance 2018, Sweden

Advokaterna Peter Dyer och Andreas Lindström har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Project Finance 2018, (published in August 2017; contributing editors: Phillip Fletcher and Aled Davies, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.

Getting the Deal Through: Construction 2018, Sweden

Advokaterna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman har författat det svenska avsnittet. Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Construction 2018, (published in June 2017; contributing editors: Robert S Peckar and Michael S Zicherman, Peckar & Abramson PC). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.