Skip to main content

Friends besöker Europaparlamentet

Nyhet   •   Jan 25, 2017 08:58 CET

Friends tf generalsekreterare Carolina Engström (till höger) talar i Europaparlamentet.

I går föreläste Friends i Europaparlamentet om arbetet mot mobbning, med särskilt fokus på genus och sexualitet. Utgångspunkten för Friends inbjudan var att dela de erfarenheter organisationen gjort från arbetet i Sverige de senaste 20 åren och berätta om hur man arbetar förebyggande i de svenska skolorna.

Europeiska Kommissionen har tagit fram rapporten ”How to Prevent and Tackle Bullying and School Violence”. I den har man samlat kunskap från experter i hela Europa, bland annat Friends, för att få bättre förståelse för problem och möjliga lösningar. Idag diskuterades rapportens med inbjudna gäster och medlemmarna i Europaparlamentets grupp för barnrättsfrågor.

- Vi måste avideologisera frågan om genus och sexualitet. Det handlar om barns rättigheter och våld mot barn. För att nå framgång måste vi också arbeta tillsammans i olika sektorer i samhället, säger Anna Maria Corazza Bildt, svensk ledamot av Europaparlamentet.

Friends representerades av tf generalsekreterare Carolina Engström som särskilt lyfte vikten av att arbeta systematiskt och långsiktigt för att förändra de samhällsnormer som begränsar gruppers rättigheter. Hon poängterade att frågor som rör mobbning och trakasserier inte bara får handla om individer som utsätter eller utsätts, utan om hela samhällets syn på frågor som till exempel könsroller och sexuell läggning.

- Jag är glad att vi fick tillfället att föra fram våra perspektiv inför EU-parlamentet och att det finns ett så stort intresse för vårt arbete. Vi har i 20 år arbetat för alla barns rätt till en trygg uppväxt, fri från mobbning och har samlat på oss en stor kunskap under den tiden. Den kunskapen är vi glada att dela med oss av. Samtidigt innebär seminariet också nya kontakter och ny kunskap för fortsatt samarbete i kampen mot mobbning, säger Carolina Engström.

Här kan du läsa Europaparlamentets rapport "How to Prevent and Tackle Bullying and School Violence"

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy