Skip to main content

60 000 barn utsatta för mobbning enligt Friendsrapporten 2015

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 06:50 CEST

Åtta procent av landets elever är utsatta för mobbning i skolan enligt Friendsrapporten 2015. Hos över hälften har mobbningen pågått i flera månader eller längre utan att skolan satt stopp för kränkningarna. Rapporten visar även på stora problem med trakasserier kopplat till kön, etnicitet och funktionsnedsättningar.

Nästa vecka är det skolstart och i samband med det släpper Friends sin årliga rapport om mobbning och kränkningar i svenska skolor. Friendsrapporten 2015 innehåller svar från
15 087 barn i årskurs 3-9 och visar att åtta procent av landets elever är utsatta för mobbning. Det motsvarar drygt 60 000 barn eller 1-2 barn i varje klass.

- Det är oerhört tragiskt att det ser ut såhär och framförallt att mobbningen inte har minskat på tjugo år. Mobbning får oerhörda konsekvenser i form av psykisk ohälsa, avhopp från skolan och i värsta fall självmord, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends.

En stor del av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna och många unga vittnar om trakasserier pga kön, funktionsnedsättningar, etnicitet eller religion. Bland unga som blivit kränkta svarar var femte att det handlade om etniskt ursprung kopplat till tex hudfärg, utseende eller namn.

- Det är en mänsklig rättighet att vara trygg i skolan och känna att du blir accepterad för den du är. Därför måste insatserna mot diskriminering i skolan öka, säger Lars Arrhenius.

Statistik från Skolinspektionen visar att två av tre skolor brister när det kommer till det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar. I Friendsrapporten framgår det att skolpersonal bland annat efterfrågar fortbildning om konflikthantering, normkritik och nätkränkningar.

- Skolpersonal behöver kunskap för att skapa trygghet och elever behöver trygghet för att lära sig. För att nå dit anser vi att regeringen borde genomföra ett trygghetslyft i skolan som höjer kunskapsnivån om hur man minskar mobbning, säger Lars Arrhenius. 


Skolans mest otrygga platser

1.Toaletter 18 %
2.Omklädningsrum 13 %
3. Nätet 7 %

Nyckelsiffror från rapporten

  • 8 % i åk 3-9 är utsatta för mobbning
  • 10 % av eleverna på högstadiet har blivit kränkt av en vuxen i skolan
  • Var femte som utsätts för mobbning berättar inte för någon

Läs hela Friendsrapporten här: www.friends.se/friendsrapporten

För mer info kontakta,
Johanna Wilkens, PR-ansvarig
Tel: 070 725 54 13 Mail: johanna.wilkens@friends.se


Om Friendsrapporten: Friendsrapporten är baserad på data från Friends kartläggningstjänst i skolor där 15 087 barn i årskurs 3-9 har svarat på frågor om mobbning och kränkningar. Datainsamlingen har gjorts mellan 1 augusti 2014 och 1 juni 2015. Mer info om kartläggningen och hur rapporten tagits fram finns på sida 3 i Friendsrapporten. 

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy