Skip to main content

Friends bemöter Skolverkets kritik i debattartikel idag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 06:54 CET

Pressmeddelande 110201

Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends och Åsa Carlsson, regionchef för region väst bemöter idag Skolverkets rapport i en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken ”Skolverket lämnar landets skolor i sticket”. I artikeln är man frågande till hur Skolverket har kommit fram till en del av de slutsatser som berör Friends och kritiska till hur rapporten har kommunicerats.

- Friends välkomnar rapporten och dess ansats. Vi är glada att man på Skolverket tar mobbningsfrågorna på allvar. Vi hade höga förväntningar på att resultatet skulle ge skolorna vägledning och verktyg i arbetet mot mobbning. Men om tanken var att underlätta för skolorna finner vi det anmärkningsvärt att man kritiserar kompisstödjarna utan att kunna förklara hur arbetet med dessa skulle kunna leda till ökad mobbning, säger Katarina Rosenqvist.


I debattartikeln ställer Friends sig även frågande till hur Skolverket kan kritisera kompisstödjarna samtidigt som man menar att en av de mest effektiva insatserna i arbetet mot mobbning är när elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet. Enligt Friends är arbetet med kompisstödjare just ett bra sätt att involvera elever, då det ger insikt och mod att definiera och uppmärksamma mobbning.


– I tolkningarna av Skolverkets slutsatser har kompisstödjare utmålats som ”angivare” eller ”rapportörer”. Det är en bild som varken Friends eller de skolor vi jobbar tillsammans med känner igen sig i eller ställer sig bakom. Media hade också uppenbara svårigheter att hitta lärare och elever som kände igen sig i Skolverkets beskrivning när de intervjuades i radio, TV och tidningar under fredagen, skriver Katarina Rosenqvist och Åsa Carlsson i artikeln.


– Självklart tar Friends till sig av de uppgifter som säger att det finns problem med arbetet med kompisstödjare och vi kommer att noga dra lärdom av Skolverkets utvärdering i vårt ständiga arbete med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi är däremot övertygande om att rätt använt är kompisstödjare ett bra sätt att involvera elever i det förebyggande arbetet mot mobbning. Och så länge det finns barn som mår dåligt kommer vi att fortsätta vårt arbete i kampen mot mobbning.  Vi kommer alltid att stå på den mobbades sida och kämpa vidare för en jämlik och trygg skola säger Katarina Rosenqvist.

För mer information kontakta:
Marie Svanerudh, marie.svanerudh@friends.se, 072-749 38 67, 08-545 519 90 eller Andreas Drufva, andreas.drufva@friends.se, 076-895 57 11

Läs Friends debattartikel här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.541276-skolverket-lamnar-skolorna-i-sticket

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy